Referat med bilder från Irakseminariet

Ett dryga tjugotal, varav flera ledande organisationsföreträdare, möte upp på seminariet om de kristnas situation i Irak. Seminariet som hölls den 28 oktober i partisstyrelsens lokaler bevakades av såväl tidningar som tv inleddes av Knut W Nygaard. I seminariepanelen deltog  Urban Ahlin (s) utrikespolitisk talesman, Lars G Linder, förbundssekreterare i Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund, Sabri Yacoub Isho, verksam som journalist och Rana Noel, verksam som yrkes- och studievägledare i Södertälje. Moderator för kvällen var Evin Cetin, politisk sekreterare hos Anders Lago. Panelen ställdes inför en hel del frågor om den faktiska situationen i Irak och vad som krävs för att säkra mångfalden i Irak. Återkommande i diskussionen var frågan om en temporär skyddszon också för de kristna, ett försklag/uttlande som antogs på distriktsårsmötet för Stockholms läns Kristna Socialdemokrater 2007. Paneldiskussionen avslutades med frågor, vittnesmål och förslag om hur situationen för de kristna och andra minoriteter, som exempelvis mandéer, existens i Irak kan tryggas. 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s), utrikespolitisk talesman.

 

 

 

Tre av de som var i panelen under Irakseminariet.

Från vänster: Urban Ahlin (s) utrikespolitiske talesman, Lars G Linder, förbundssekreterare Sveriges Kristna Socialdemokrater och Rana Noel, studievägledare.

 

 

 

 

 

Evin Cetin, politisk sekreterare, Södertälje, fungerade som moderator under Irakseminariet.

 

  

 

 

Det gavs under seminariets gång tillfälle till frågor, här en av frågeställarna.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Några av deltagarna i seminariet.

Fair Trade
Nyfiken på Sosserian?
Anna Lindhs minnesfond

Broderskap på webben: