Övrig verksamhet

Vår verksamhet bedrivs huvudsakligen i våra grupper men även distriktet arrangerar mötes- och studieverksamhet. Datum och mötesteman offentliggörs även i vårt distriktsbrev.