"Broderskap" har bytt namn

Sveriges Kristna Socialdemokraters förbund (det som man i folkmun tidigare kallades för "broderskap") har bytt namn. Numera heter organisationen Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

Syftet med att ändra namn, är att tydliggöra att personer oavsett religös trosuppfattning skall kunna vara medlemmar i organisationen. 

Förbundet är fortsättningsvis precis som SSU, Kvinnoförbund och Studentförbundet en sidoorganisation inom det Socialdemokratiska partiet.

Gruppen i Salem har dock valt att än så länge behålla sitt namn, Salems Kristna Socialdemokrater.