Distriktsårsmöte 2013

ÅRSMÖTEN FÖR SOCIALDEMOKRATER FÖR TRO OCH SOLIDARITET, STS,

Distrikten i Stockholms stad och Stockholms län

 Tid: Lördag 9 mars kl 10-15

OBS! Lokal: Kammakargatan 58 hörnet Upplandsgatan

Kl 10-10.30 Ankomst registrering och kaffe

 Kl 10.30-11.30  Om kvinnors roll i olika religioner. Inledningstalare är Eva Maria Blom, präst i Spånga-Kista församling, med erfarenhet att verka i ett område med flera stora religioner

Kl 11.30 Film om namnbyte STS, ny logga och ny profil. Diskussion.

Kl 12.15 Gemensam lunch

Kl 13-15 Respektive årsmöten

Motioner inför STS förbundskongress senastn15 mars

Manifest och partiprogram

Val av ny styrelse