Distriktsårsmöte 2014

Lördagen den 29 mars är det gemensamt distriktsårsmöte för Stockholms läns och Stockholms stads distrikt av Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

I år är det Stockholms län som är  värd för dagen, och förbundets tillförordnade förbundssekreterare Hans Josefsson kommer att hålla i dagen  och vara med oss på förhandlingarna på eftermiddagen.

Vi kommer att vara i Solna mellan  ca 10.00-15.00, återkommer med dagordning, adress och tid längre fram.

Distriktsstyrelsen vill  ha in motioner senast den 13 februari för att kunna behandla de vid möte den 15 februari och hinna skicka dem vidare till förbundsstyrelsen den 7 mars.  Motioner mailas gärna till distriktsordförande Lilian Lama, lilian.lama@sollentuna.se.