Nyheter

Klimatpolitik för jobb och välfärd

Artikel - 2012-10-05

Vi behöver en politik som kan ligga fast ända fram till 2050, en klimatpolitik som måste hålla ihop med en politik för jobb och välfärd.

International Women's Summit

Pressmeddelande - 2012-10-04

Ann Linde, internationell sekreterare befinner sig just nu i Pristina, Kosovo för att delta på International Women's Summit.

Budget 2013 - Fler jobb för Sverige

Nyhet - 2012-10-03

I vår budget presenterar vi breda insatser för att bryta arbetslösheten, att stärka hushållens efterfrågan och att ta Sverige mot full sysselsättning. Vi vill också höja Sveriges kompetens till en världsledande nivå och stänga rekryteringsgapet på arbetsmarknaden.

Miljösatsning för att minska utsläpp

2012-10-03

Vi är alla beroende av mat, luft och rent vatten. Vi presenterar nu en rad åtgärder i vår budget för att hejda övergödningen genom bland annat minskade utsläpp.

200 miljoner till kulturjobb

Artikel - 2012-10-03

Vårt fokus är jobben - och det gäller även inom kulturområdet. Vi omvandlar nu praktfiaskot Kulturarvslyftet till Nya Access.

Regeringen lovar miljarder som inte finns

Artikel - 2012-10-03

Regeringen har vid flera tillfällen haft en alltför optimistisk syn på framtiden. Därmed har man överskattat de fria resurserna i svensk ekonomi. I dag presenterar vi vårt alternativ till regeringens budgetproposition.

Nyheter

Klimatpolitik för jobb och välfärd

Artikel - 2012-10-05

Vi behöver en politik som kan ligga fast ända fram till 2050, en klimatpolitik som måste hålla ihop med en politik för jobb och välfärd.

International Women's Summit

Pressmeddelande - 2012-10-04

Ann Linde, internationell sekreterare befinner sig just nu i Pristina, Kosovo för att delta på International Women's Summit.

Budget 2013 - Fler jobb för Sverige

Nyhet - 2012-10-03

I vår budget presenterar vi breda insatser för att bryta arbetslösheten, att stärka hushållens efterfrågan och att ta Sverige mot full sysselsättning. Vi vill också höja Sveriges kompetens till en världsledande nivå och stänga rekryteringsgapet på arbetsmarknaden.

Miljösatsning för att minska utsläpp

2012-10-03

Vi är alla beroende av mat, luft och rent vatten. Vi presenterar nu en rad åtgärder i vår budget för att hejda övergödningen genom bland annat minskade utsläpp.

200 miljoner till kulturjobb

Artikel - 2012-10-03

Vårt fokus är jobben - och det gäller även inom kulturområdet. Vi omvandlar nu praktfiaskot Kulturarvslyftet till Nya Access.

Regeringen lovar miljarder som inte finns

Artikel - 2012-10-03

Regeringen har vid flera tillfällen haft en alltför optimistisk syn på framtiden. Därmed har man överskattat de fria resurserna i svensk ekonomi. I dag presenterar vi vårt alternativ till regeringens budgetproposition.