Arbete åt alla

Rätten till arbete är en grundläggande rättighet och är avgörande för människors frihet att utveckla och tryggt forma sitt liv och sin vardag. Vi kan aldrig acceptera att människor stängs ute från arbetsmarkanden och hamnar i utanförskap. En hög andel människor i arbete är även avgörande för samhällets ekonomiska försörjning, och en förutsättning för finansiering av vårt välfärdsamhälle.

Utbildningssatsningar och arbetsmarknadsåtgärder
Om vi ska kunna ta tillvara globaliseringens möjligheter och hantera dess svårigheter räcker det inte med ett starkt samhälle. Vi måste ha starka individer som bär på kunnande, kreativitet och kompetens, så att de tryggt kan möta de förändringar framtiden utmanar till. Avgörande för oss är utbildningens kvalité och tillgänglighet, inte organisationsform. Vi behöver fortsätta satsningarna på utbildning samt utveckla ett lärlingssystem så att ungdomar lättare kommer ut i arbetslivet.

De statliga arbetsmarknadsåtgärderna behöver byggas ut ytterligare. Vi måste även se över hur de olika systemen harmoniserar så att människor inte ekonomiskt förlorar på att komma i arbete. Vi vill se särskilda insatser för de långtidsarbetslösa. Ingen ska år efter år tvingas gå utan arbete.

Nya vägar in på arbetsmarkanden
Den ökade globaliseringen har förändrat arbetsmarknadens villkor och statens möjligheter att skapa arbetstillfällen. Vi behöver därför hitta nya vägar för människor att ta sig in på arbetsmarknaden.

Det kan handla om att öppna upp för initiativ från frivilligorganisationer och arbetskooperativ, vilka inte drivs av marknadskrafternas vinstintressen. Vi vill hitta nya vägar för att skapa arbetstillfällen och en ekonomisk tillväxt för att utveckla vårt välfärdssamhälle.