Tro och politik

Kärnan i vår ideologi är sambandet mellan tro och politik. Inte så att tron används för att överpröva politiken, eller för att legitimera politiska beslut som har sin grund i helt andra drivkrafter. De kristna värderingarna måste dock få genomsyra inte bara det privata livet, utan också det gemensamma samhällsbyggandet.

Vi vill vara med och forma den socialdemokratiska politiken genom att lägga ett teologiskt raster över aktuella samhällsfrågor. Därmed ger vi alternativa analyser inför olika politiska ställningstagande. Ett konkret sätt att stimulera det ideologiska samtalet inom arbetarrörelsen, är att utforma ett idématerial, som utgår från de kristna grundvärderingarna och deras konsekvenser för det politiska handlandet.