Vår grupp

Salems Kristna Socialdemokraters Grupp bildades den 3 september 2008. Gruppen är en del av Sveriges Krista Socialdemokraters Förbund, som bildades 1928,och vars namn ändrades vid förbundskongressen 2011 i Uppsala till Socialdemokrater för tro och solidaritet. Rörelsen är en sidoorganisation till Sveriges Socialdemokratiska arbetareparti.

Medlemskap i Socialdemokrater för tro och solidaritet förutsätter medlemskap i Socialdemokraterna, eftersom Socialdemokrater för tro och solidaritet är som det heter en sidoorganisation till Socialdemokraterna, precis som SSU, Kvinnoförbundet och Studentförbundet.

 

Senaste nytt

Senaste nytt som RSS

Visa alla nyheter