Styrelsen

Styrelsen för Salems Kristna Socialdemokrater ser ut som följer:

 

 

 

Thorbjörn Svensson
Ordförande
072- 545 57 14 (mobil)
thorbjorn.svensson58@gmail.com


    

 

Lennart Bång fungerade som gruppens kassör fram till 4 februari 2014.

Frank Grenehed, sekreterare.

Dessutom är Mats Gustavsson utsedd till revisor.