Studier

Antirasism, antisemitism och islamofobi.

Vårt studiematerial Antirasism i politiken är inspirerat av ett års samtal tillsammans med judar, kristna och muslimer i Malmö. Samtalen har utgått från hur Sveriges största parti bäst kan motverka antisemitism och islamofobi.

Studiematerialet Antirasism i politiken utgår från tanken att varje människa kan motverka antisemitism och islamofobi. Det krävs varken att man är väldigt modig, väldigt stark eller väldigt smart. Varje människa kan bidra. Varje människa bör bidra.

Vapenexport. Trots att det i princip är förbjudet att tillverka och sälja vapen till andra länder är Sverige en av världens största vapenexportörer. Hur är det möjligt? Hur hänger vapenexporten ihop med svensk politik? Vad används de svenska vapnen till? Behövs vapenexporten eller bör den stoppas, och i så fall hur? Om dessa frågor handlar En hjälpande hand – serieromanen där du får följa den nyfrälste vapenkrängaren Zven Johansson på en resa ut i världen, samtidigt som du får insikt i vapenexportens logik och i den svenska dubbelmoralen.

Antologin Ju mörkare natten, desto ljusare är stjärnorna ger ett utmärkt underlag till diskussioner om hur framtidens politik ska utformas, hur samhället har förändrats och vilka utmaningar vi står inför såväl nationellt som internationellt.

 Evert Svensson beskriver i Vägen ut ur fattigdomen - Välfärdsstaten Sverige hur den svenska välfärden byggts och utvecklats. Han beskriver också utmaningar inför framtiden, och gör en spännande analys av Sverige med utgångspunkt från ”Jämlikhetsanden”.

Sidan uppdaterades senast: 2015-09-22 17:17