Material


Här kan du beställa material och böcker från Socialdemokrater för tro och solidaritet. 
Om inget annat framgår är materialet gratis. Portot bjuder vi också på.

För att beställa, sänd ett mail till info@trosolidaritet.se.

 

Information om oss och vår ideologi

Bild på foldrar 2016

En enkel folder, perfekt att ha i fickan för att kunna berätta om oss och värva nya medlemmar. Kostnadsfritt.


 
 

Manifest för Socialdemokrater för tro och solidaritet, vår ideologiska plattform. Du kan också ladda ner manifestet här.

 

STS tygväska

Tygväska i ekologisk och rättvisemärkt tjockare bomull. Pris 100 kronor.

 

STS tröja

T-shirt i ekologisk och rättvisemärkt bomull. Vit. S, M, L och XL. Pris 100 kronor.

 

Vykort med korta politiska budskap.

 

Pins och pennor


Förbundets logotyp på en pin. Pris: 10 kr.

 

 

 

Förbundets logotyp på en penna. Pris: 10 kr.

 

BÖCKER

Framtidsarvet - svensk utrikespolitik trettio år efter Olof Palmes död

foto av framsidan på antologi om svensk utrikespolitik

Framtidsarvet

svensk utrikespolitik trettio år efter Olof Palmes död

Under namnet ”aktiv utrikespolitik” började Sverige under 1960-talet agera mer självständigt i världspolitiken. Denna aktiva utrikespolitik har kommit att förknippas med Olof Palme.

Nu är det trettio år sedan Olof Palme mördades och världen har förändrats. Sverige har i många avseenden blivit en väststat bland andra och röster höjs för att lämna den militära alliansfriheten, som varit en grundbult i den svenska utrikes- och försvarspolitiken under många år.

Samtidigt anas konturerna av en ny och djärvare svensk utrikespolitik. En feministisk utrikespolitik väcker intresse. Erkännandet av Palestina och kritiken av Saudiarabien har lett till diplomatiska kontroverser.

I Framtidsarvet: svensk utrikespolitik trettio år efter Olof Palmes död reflekterar en rad skribenter över hur svensk utrikespolitik åter kan bli en radikal röst som står upp för frihet, jämlikhet och solidaritet.

Red.: Ulf Bjereld & Ulf Carmesund
Medverkande: Ulf Bjereld, Lawen Redar,
Somar Al Naher, Göran Hydén, Mathias Mossberg, Jytte Guteland, Johan Öberg, Monica Pourshahidi, Sara Karlsson, Lisa Pelling, Klas Corbelius, Mats Karlsson, Thomas Hammarberg, Pål Wrange, Pierre Schori, Lena Hjelm-Wallén och Ulf Carmesund.
 

Utgiven februari 2016 av Socialdemokrater för tro och solidaritet i samarbete med Tankesmedjan Tiden.
Produktion och distribution: Bokförlaget Korpen.

Pris: 200 kr.

Du kan också köpa den direkt genom webben, här.


Antirasism i politiken
Studiematerialet "Antirasism i politiken" är framtaget av Socialdemokrater för tro och solidaritet. Det är inspirerat av ett års samtal tillsammans med judar, kristna och muslimer i Malmö. Samtalen har utgått från hur Sveriges största parti bäst kan motverka antisemitism och islamofobi.

Studiematerialet utgår från tanken att varje människa kan motverka antisemitism och islamofobi. Det krävs varken att man är väldigt modig, väldigt stark eller väldigt smart. Varje människa kan bidra. Varje människa bör bidra.

Studiematerialet Antirasism i politiken finns här i pdf. 
Ladda ner pdf-filen gratis ovan eller beställ en tryckt version för 50 kr.

 

 

 

Tankar i Tensta
"Tankar i Tensta" är tio kvinnors berättelse om sitt liv och om Tensta, stockholmsförorten som blivit en symbol för en förort i utanförskap. Boken breddar bilden av Tensta.

Alliansen vann valet 2006 genom att peka på det stora antalet arbetslösa och sjuka människor som levde i ”utanförskap”. Deras politik skulle råda bot på det sades det. Men idag vet vi att Sverige är ett land som snabbare än andra ökar klyftorna mellan människor. Där segregation på ekonomiska och sociala och etniska grunder växer och där arbetslösheten bitit sig fast. Ojämlikheten har ökat.

Tensta är ett av de områden i Stockholmsområdet som har allra högst arbetslöshet. Och allra hårdast drabbade är de utomeuropeiskt födda. Samtidigt har välfärden skurits ner och servicenivån i ett område som Tensta har försämrats. Samhällets ojämlikhet är tydlig i Tensta.

Men Tensta är inte bara en beryktad förort. Tensta är också hembygd och arbetsplats för många människor. Människor vars röst sällan hörs i offentligheten. Kvinnor vars röst sällan märks. Som lever sina liv i Tensta.

I boken Tankar i Tensta berättar tio kvinnor om sina erfarenheter och om sina tankar om livet i Tensta. Om vardag och framtid. Om vad som är bra och om vad som kan bli bättre.

Boken Tankar i Tensta började som ett projekt för långtidsarbetslösa inom kooperativet Blå vägen och har arbetats fram tillsammans med Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS) i Stockholm. Syftet var att stärka röst och inflytande åt några som sällan fått det - kvinnorna i Tensta.

Det handlar om så mycket mer än Tensta. Det handlar om Sveriges framtid. Om hur vi skapar ett Sverige för alla. 

Red. Gabriele Winai Ström och Erik Lindberg. Boken är framtagen av Socialdemokrater för tro och solidaritet i Stockholm tillsammans med Blå vägen i Spånga, för Broderskaps förslag.

Pris: 100 kr.


Vägen till Palestina
Hur ser framtiden ut för de två folk som trängs med varandra på ett litet stycke jord?  Israel och Palestina är invävda i varandra.  Båda folken behöver jorden, vattnet och vägarna.

Ska fredsprocessen nå fram till en samexistens i fred, frihet och ömsesidig respekt?  Fredsprocessen i Mellanöstern, som har pågått länge, misslyckats många gånger och avbrutits av krigshandlingar med gränslöst mänskligt lidande, tilldrar sig omvärldens intresse.  Nyhetsmedia följer detalj efter detalj, stater och internationella organisationer engagerar sig för den fredsdröm som ständigt gäckas.

Evert Svensson, under många år riksdagsman och ledamot av utrikesutskottet och utrikesnämnden, svensk representant i Europarådet och FN-delegat, har engagerat följt fredssträvandena i Mellanöstern och ger ett personligt perspektiv på utvecklingen.  Genom många resor, senast i maj i år till Betlehem, Jerusalem och Ramallah, och ett stort kontaktnät blir hans skildring både saklig och personlig.  Boken innehåller även nyckeltexter som Balfourdeklarationen, FN:s olika resolutioner och utdrag ur Fjärde Genèvekonventionen.

"Målet måste vara ett mångreligiöst samhälle där judar, kristna och muslimer -- alla är Abrahams söner och döttrar -- samsas på detta stycke jord.  Det är helig mark för alla tre.  Religionsfrihet är ett livsvillkor.  Fredsprocessen måste fortsätta.  Allt annat är katastrof."

Pris: 100 kr.

 

En hjälpande hand - en seriebok om vapenexport


"En hjälpande hand" är en dokumentär serieroman om svensk vapenexport. Det är verkligheten baserad på fiktion. I boken får du följa Zven Johansson som bluffar sig fram i vapenindustrin. Från idé till massförstörelsevapen. Från Karlskoga till Bangalore. Det är en resa som förklarar hur svensk vapenexport och den globala vapenmarknaden fungerar. 

Pris: 50 kr.

 

 

 

 

 

Israel och Palestina - 60 år i våra röda hjärtan 

 

I boken "Israel och Palestina. 60 år i våra röda hjärtan" bad Broderskapsrörelsen tillsammans med ABF ett antal personer ur arbetarrörelsen berätta hur deras egen bild av den israelisk-palestinska konflikten utvecklats över tid, samt ge sin syn på hur Mellanösternpolitiken borde utformas i dag. Vi vill bidra till ett öppet samtal om vad Sverige och arbetarrörelsen kan göra för att bidra till fred mellan israeler och palestinier.

Pris: 100 kronor.

 

 Sidan uppdaterades senast: 2010-02-03 17:19