Kontakt

Vill du veta mer om Socialdemokrater för tro och solidaritet är du välkommen att kontakta förbundskansliet på info@trosolidaritet.se eller någon av oss direkt:

 

Ulf Bjereld
Förbundsordförande
ulf.bjereld@gmail.com
070-230 46 03

Hans Josefsson
Förbundssekreterare
hans@trosolidaritet.se
070-544 34 31

Ulf Carmesund
Internationell sekreterare
ulf@trosolidaritet.se
070-713 80 60

Mattias Irving
Vik kommunikatör (25 %)
mattias@trosolidaritet.se
070-246 55 59

Monica Fundin Pourshahidi (tjänstledig 1/1-30/6 2017)
Pressekreterare/Politisk sekreterare
monica@trosolidaritet.se
070-339 13 20

 

Postadress
Socialdemokrater för tro och solidaritet
Box 704 03
107 25 Stockholm

Besöksadress
Sveavägen 68 i Stockholm. 

Organisationsnummer
802001-8704

Plusgiro
7 56 23-9