Profil

En tydlig grafisk profil är ett viktigt sätt att bli tydlig i det politiska opinions-arbetet. Med en enhetlig grafisk presentation av oss blir vi lättare igenkända och därmed förknippas våra budskap och åsikter tydligare med vår organisation.

Genomtänkta, enhetliga och konsekvent tillämpade profilanvisningar (såväl grafiskt som i övrigt) skapar igenkänning.

 

Grafisk utformning

Utgångspunkten för förbundets grafiska utformning är att vi anknyter till partiets grafiska profilprogram. Vi använder de färger som partiet fastställt inom sitt
profilprogram, och använder de typsnitt som partiet använder. Strävan ska också vara att partirosen finns med i vårt tryckta material, för att tydliggöra vår
anknytning till det socialdemokratiska partiet.

Profilelement

Logotyp

Socialdemokrater för tro och solidaritets logotyp består av två element, en symbol
i form av två sammanflätade hjärtan samt texten ”Socialdemokrater för tro
och solidaritet”.

Logotypen finns i en svensk, en engelsk och en arabisk version. Den engelska versionen används på material på engelska, tyska och franska, den arabiska på material på arabiska. I övrigt används den svenska versionen.

 

Logotyper finns att ladda hem här:

Ai

EPS

GIF

JPG 

Negativ (vit) logotyp GIF

 

Symbol

 

Symbolen finns att ladda hem här:

Ai

EPS

GIF

JPG 

 

Använd helst EPS i Microsoft-Word (motsv), det ger bäst kvalitet när dokumentet skrivs ut, även om det ser lite "kantigt" ut på skärmen.

 

Färger och frizon

Runt logotypen ska det alltid finnas en så kallad frizon, det vill säga ett område som är fritt från andra grafiska element, bilder eller texter.

Frizonen ska vara minst höjden av den versala bokstaven ”S” i texten Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Till partiets profilprogram ska kompletteras logotypens färg ”Mörkröd”, vid sidan om partiets redan fastställda färger.

Logotypens färger är:

 

Grå

CMYK-färg: C 0, M 0, Y 0, K 50

RGB-kod: R: 156 G: 158 B: 159

Pantone Cool grey 9c

 

Partiröd

CMYK-färg: C 0, M 100, Y 85, K 0

RGB-kod: R: 237 G: 27 B: 52

Pantone 185 C

 

Mörkröd

CMYK-färg: C 8, M 100, Y 80, K 17

RGB-kod: R: 184 G: 15  B: 40

Pantone 199 C

 

Typsnitt i tryckt material

Socialdemokrater för tro och solidaritet använder samma typsnitt i kommunikationen som socialdemokraterna. Det visar på vår gemenskap och samhörighet.

Socialdemokrater för tro och solidaritet använder två typsnitt: Avenir och Garamond

  • I huvudrubriker används Avenir 85 Heavy
  • I mellanrubriker och dessutom som brödtext i broschyr- och flygblad används Avenir 65 Medium
  • I brödtexter används Garamond

 

Typsnitt finns att ladda hem här:

Avenir 85 Heavy

Avenir 65 Medium

(Garamond finns i de flesta datorer)

 

Typsnitt på webbplatser

På förbundets webbplats används samma typsnitt som socialdemokraterna
använder.

 

Bilder och illustrationer förstärker vår profil

De krav och förslag vi för fram i den politiska debatten är ofta komplexa, och förstärks och tydliggörs genom bilder. Med bilderna kan vi förmedla såväl fakta som känslor.

När vi väljer bilder utgår vi från våra grundvärden och vår tonalitet.

Samspelet mellan text och bild är viktigt. En bild som säger samma sak som texten blir oftast ointressant. En bild ska förstärka och tydliggöra vårt budskap såväl i den aktuella sakfrågan som när det gäller våra grundläggande
värderingar. Strävan ska vara att välja bilder som upplevs utvalda för oss och vårt budskap.

 

Profilhandbok

Läs mer om förbundets profil och hur vi använder logotypen, utformar tryckt material och uttrycker oss.

Ladda hem profilhandboken här:

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-04 09:07