Amnestipolitik eller en human asyl och flyktingpolitik

Broderskap – Sveriges kristna socialdemokrater har i flera år drivit frågan om en human flyktingpolitik. Vad som hänt nu är att frågan har begränsats till att endast handla om amnesti, en sådan fokusering på amnestin kan öppna upp för nya problem. Skall det endast vara en specifik grupp som får stanna i Sverige, och vem bestämmer det från gång till gång? Vad händer med dem som redan frivilligt trots starka asylskäl åkt tillbaka till sitt hemland? Att ett barn far illa kan vi aldrig acceptera och den frågan har vi drivit kraftfullt, både de Broderskapare som sitter i riksdagen och andra Broderskapare på alla olika nivåer i vårt samhälle. Vi har även visat att vi tar ansvar lokalt genom ett stort engagemang för enskilda personer som drabbats och kommit i kläm i hanteringen av asylärendena.

Problemets kärna
De långa handläggningstider som vi idag har löser inga problem, utan den är i själva verket en stor del av problemet. Den nya asyllagen som kommer att införas löser dessa problem i framtiden, men det måste till mera. Flyktningarna måste inte bara få stanna, de måste också få plats i vårt samhälle. Vi måste ha ett tillåtande och välkomnande klimat i bostadsområden och på arbetsmarknaden för invandrare. Vi måste se hela kedjan, från att komma till Sverige, bosätta sig och möjlighet till försörjning. Vi behöver i vårt land ha en mycket mer öppen och välkomnande attityd mot människor som kommer till oss, vi behöver ett inkluderande bemötande i alla led också av oss som enskilda människor.

När det gäller de apatiska barnen vet vi som träffar på och är i kontakt med dem att de lider, andra vet det också, ett barn kan aldrig simulera ett sådant tillstånd. Om ett barn av medicinska skäl behöver få stanna är det hög tid att myndigheterna börjar följa lagen, det är där frågans kärna ligger och ingen annanstans.

Ett demokratiskt och rättvist system
Den individuella prövningsrätten är ytterst en fråga om demokrati och rättvisa, den är rättssäker och bra. Du skall som asylsökande veta att du blir prövad utifrån din situation och inte blir kvoterad i en grupp som kommer, det på bekostnad av en annan grupp. Den individuella prövningsrätten är det som gäller i det nuvarande systemet, vilket är en modell som är bra. Riksdag och regering lägger fast ramarna i form av lag och myndigheter genomför lagen.

Det är på det sättet vårt demokratiska land fungerar, ett land som på många områden kan förändras till det bättre, men det ligger på var och en av oss som bor här att påverka och öppna oss i vårt ansvarstagande för våra medmänniskor i samhället. Det är tillsammans som vi kan skapa ett bättre samhälle. På vår förbundskongress den 28-31 juli kommer vi att för den kommande tvåårsperioden att behandla en mängd av motioner och förslag om en humanare flyktingpolitik, där kommer Broderskap fortsätta att vara pådrivande i den frågan, oavsett om det syn medialt eller inte. För en humanare flyktingpolitik handlar om att ta ställning och också att handla praktiskt i sin vardag för ett inkluderande samhälle och en rättvis värld.

Anna Berger Kettner
förbundsordförande

Samuel Stengård
förbundssekreterare