Även Broderskap vill kvotera föräldraförsäkringen

Efter dagens möte med Broderskapsrörelsens verkställande utskott är det helt klart att s-kvinnor får stöd för sitt förlag om kvotering av föräldraförsäkringen. Förslaget innebär att fem månader knyts till mamman och fem månader till pappan, resten av tiden fördelas av föräldrarna själva.

- Vi har inom Broderskapsrörelsen tidigare sagt att det är viktigt för barnens skull att de har möjlighet att knyta an till både mamman och pappan under den första tiden, vilket innebär att fler pappor bör nyttja möjligheten som föräldraförsäkringen ger, säger Anna Berger Kettner, ordförande i Broderskapsrörelsen

- S-kvinnors förslag är ett bra och genomtänkt förslag som vi ställer oss bakom och som vi hoppas ska vinna gehör på den socialdemokratiska partikongressen 2005, säger Anna Berger Kettner.