Bevara enprocentmålet för bistånd

Bevara enprocentmålet för bistånd
 
Broderskapsrörelsen är djupt oroad över moderaternas planer på att sänka biståndet med 8 miljarder kronor.

– Att låta världens fattiga få betala för högerns skattesänknings-politik är skamligt, säger Joe Frans, riksdagsledamot (s) och förbundsstyrelseledamot i Broderskapsrörelsen, Sveriges kristna socialdemokrater.


Svensk biståndspolitik spelar en avgörande roll för utveckling, demokratisering och överlevnad i fattiga länder, och är ingenting vi bör skära ner på till förmån för skattesänkningar, säger Joe Frans i ett uttalande vid Fest-i-val.

Broderskapsrörelsen deltar i år för första gången under Fest-i-val på Klintagården, Öland. Som enda organisation väljer Broderskapsrörelsen att inbjuda till samtal om bistånd och utvecklingsfrågor.
Vi är stolta över Broderskaps opinionsbildning som ledde till att socialdemokratiska partikongressen 2001 beslöt att återställa enprocentmålet, eftersom vi ser vilken stor skillnad det svenska biståndet gör runt om i världen.
Moderaternas ambition är att avskaffa enprocentmålet och sänka biståndet med 8 miljarder kronor, samt att biståndspengar ska kunna användas till militära insatser utomlands. Deras förslag är skamligt och innebär att världens fattiga tvingas betala för moderaternas skattesänkningar.
Broderskapsrörelsen anser att enprocentmålet bör bevaras och utvecklas genom att få handel och jordbruk att sträva efter en rättvis och global utveckling.


För ytterligare information, kontakta
Joe Frans, 070-200 95 22
pressekreterare Stina Olsson, 070-616 23 56, stina.olsson@broderskap.se