Biståndspolitik, vems intressen bejakas?

 
- Det finns fördelar med att fokusera bistandet till färre länder. Men den slutna processen och urvalet av länder visar att regeringen varit drivna ideologiskt snarare än av en vilja att bäst bekämpa fattigdomen, säger Broderskapsrörelsens Förbundsordförande Peter Weiderud i en kommentar till det förslag biståndsminister Gunilla Carlsson presenterade på måndagen.


- Den svenska biståndsviljan är unik och bygger på ett gräsrotsengagemang från kyrkor och andra folkrörelser sedan mer än 100 år tillbaka. Här finns unika erfarenheter och kunskaper som regeringen behöver arbeta med och inte emot, för att Sverige ska kunna fortsätta vara en stormakt på det utvecklingspolitiska området.

Regeringen har beslutat att ett bilateralt utvecklingssamarbete ska upprättas med ett 30-tal länder. Landsfokuseringen är uppdelad i olika kategorier där Sverige bl.a. ska bedriva långsiktigt utvecklingssamarbete med 12 av dessa länder. Nicaragua och Vietnam är två länder som successivt ska få sitt bistånd avvecklat, länder som Sverige arbeta hårt och under lång tid med i frågor som rört bland annat demokratisering mm. Bland de 12 länder som valts ut p g a att de befinner sig i konflikt saknas Haiti, som befinner sig i en unikt skör situation av nationsbyggande och behöver vänner utanför gamla och nya koloniala relationer.

 

För mer information kontakta pressekreterare Ann-Maud Anderzon 070-616 23 56, ann-maud.anderzon@broderskap.se