Brist på dialog människor emellan

Brist på dialog människor emellan
 
Vi ser skrämmande exempel på hur företrädare för extrema religiösa tolkningar bidrar till missaktning och isolering, men vi ser också motsatsen, skriver Peter Weiderud, Roland Samuelsson och Levi Bergström.

Jyllandspostens publicering av Mohammedkarikatyrerna fick konsekvenser i form av en världsomfattande diskussion om tryckfrihet och islamofobi. En diskussion som även påverkade Umeås muslimer. Här i Umeå planerar man att göra något så unikt som att bygga världens nordligaste moské. Bygget välkomnas av närmsta grannen Svenska kyrkan i Umeå och av Umeå kommun, medan planerna ifrågasattes av andra i debatten som varit.

Debatten om karikatyrerna och moskén på Ålidhem visar främst på brist på förståelse och dialog mellan människor från olika kulturer och religioner. Danmarks misstag var att inte lyssna på och föra ett samtal med de danska muslimerna vid publiceringen. Låt oss inte göra om deras misstag.

Broderskapsrörelsen har länge haft goda kontakter med muslimska organisationer i Sverige. Vi samarbetar utifrån övertygelsen att det behövs en politik som minskar klyftorna och utanförskapet, både i Sverige och i världen. Vi söker dialogen som en metod när konflikter hotar att fördjupa motsättningarna. Dialog ger kunskap och insikt om hur svepande begrepp och schablonmässiga påståenden kan förstärka och underblåsa motsättningar. Dialog behövs för att komma till rätta med missuppfattningar och för att bidra till integration i samhälle och politik.

En förutsättning för dialog är mötet. Det finns för få platser där människor med olika religionstillhörigheter kan mötas på i samhället. En moské och en kyrka bredvid varandra, som kan förverkligas med moskén på Ålidhem, kan underlätta för kristna och muslimer att träffas.

Genom mötet blir det lättare att lyfta fram det positiva med dialog, men också att motverka och ta avstånd från negativ politiserad religiös fundamentalism, vare sig den förekommer i kristen, muslimsk eller annan form.

Om vi undviker eller vägrar föra dialog med oliktänkande, finns alltid risken att vi medverkar till extremism och islamofobi, snarare än motverkar den. Vi ser idag en ökande marginalisering och utanförskap i samhället, vilket är grogrunden för extremism och islamofobi.

Politiserad religiös fundamentalism delar förenklat upp en komplex värld i onda och goda. Vi ser skrämmande exempel på hur företrädare för extrema religiösa tolkningar bidrar till missaktning och isolering.

Men vi ser också motsatsen. När religionen lyfter fram grundläggande värdefrågor, som rättvisa, fred och öppnar för förståelse av andra trosriktningar, blir den ett viktigt och fördjupande komplement till politiken i en komplex värld.

Vi har ett ansvar att tillsammans verka mot såväl extremism som islamofobi i samhället. Många svenska muslimer kläms idag mellan islamofober och muslimska fundamentalister. Inför islamofober tvingas de utan anledning stå till svars för terroristattacker som sker i islams namn eller försvara sitt val att bära slöja. Inför muslimska fundamentalister tvingas muslimska kvinnor som väljer att inte bära slöja eller muslimska män som väljer att inte odla skägg att förklara varför.

Precis som kristna inte vill bli placerade i förenklande fack eller bli förknippade med udda sekter, så ska inte muslimer behöva bli förknippade med terrorism i form av bilder på profeten Mohammed med en bomb i hatten.

Svenska muslimer har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra svenskar. Rätten att i trygghet utöva sin religion, rätten att inte bli diskriminerad på arbetsmarknaden, och kvinnors rättigheter är några av våra grundläggande rättigheter. Vi gör ingen diskriminerande skillnad mellan medborgares rättigheter och skyldigheter, oavsett religionstillhörighet.

Det finns olika former av islam, och de olika inriktningarna utvecklas ständigt i takt med att världen omkring de troende utvecklas. Svenska muslimer måste få möjligheten att själva diskutera hur man som muslim kan vara både troende och samtidigt en del av det övriga svenska samhället. Samhället måste underlätta för en dialog mellan muslimer om hur islam kan utvecklas, såväl som dialog mellan muslimer och människor av annan tro eller åskådning.

Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle med en stor mångfacetterad muslimsk befolkning. Vi behöver en uppriktig och sansad dialog om religion och politik i dagens samhälle, och vi måste öppna upp för debatten om islam på de offentliga arenorna i samhället. En sådan dialog kräver intresse och vilja till förståelse för andra uppfattningar och värderingar.


Peter Weiderud
Förbundsordförande Sveriges kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen

Roland Samuelsson
Ordförande Umeås kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen

Levi Bergström
Landstingsråd (s) och 1:e vice ordförande i kyrkostyrelsen


Publicerad i Västerbottens Folkblad 2006-03-06