Broderskap fokuserar på HIV vid World Social Forum


– I arbetet för global rättvisa måste vi ta hiv-epidemin på allvar. Vi måste våga vara öppna och vilja diskutera makt och sexualitet. HIV handlar om hälsa men lika mycket om kvinnors och mäns möjligheter till värdiga liv, rätt till kunskap och att göra egna val, säger f.d. riksdagsledamoten Joe Frans i ett uttalande i samband med ett besök i Kenyas Eastland, dvs de fattigare kvartererna i Kenyas huvudstad Nairobi.

Joe Frans ingår i en delegation från Broderskapsrörelsen i Kenya, och besöker under dagen ett Aidscenter inför WSF där han invigningstalar i ett program som ABF anordnar för de svenska deltagare som är på plats.

HIV är den stora avslöjaren av ojämnlikhet i världen. Fattiga länder måste få tillgång till verkningsfulla mediciner i arbetet mot HIV och AIDS. Sveriges regering måste göra mer för att omförhandla de avtal som reglerar vilka möjligheter fattiga länder har att tillverka AIDS-mediciner.

På ett kvarts sekel sedan de första rapporterna om HIV kom har AIDS förändrat vår värld. Idag bär 40 miljoner människor på HIV och minst 25 miljoner människor har dött. Under 2006 smittades 4.3 miljoner människor och 2.9 miljoner avled till följd av sjukdomen, de allra flesta i Afrika. Det sorgliga är att länder som Uganda och Thailand, som såg ut att göra stora framsteg åter har fått en betydande ökning av HIV-fall.

I vår kamp mot HIV/AIDS är det viktigt att vi också orkar bekämpa TB och Malaria, som tillsammans med AIDS är den dödligaste treenighet som världen känner till idag. I Afrika dog 1.7 miljoner människor i TB 2006, och malaria dödar över 1 miljon människor per år, de flesta är barn i de mest utsatta och fattigaste länderna. För människor med AIDS är TB den sjukdom som skördar mest liv i Afrika.

För mer information kontakta:

Joe Frans på +254 736 877 939, joefrans@joefrans.se eller Broderskaps internationelle sekreterare Ulf Carmesund +254 736 877 954,ulf@broderskap.se