Broderskap i Almedalen den 4 juli

Välkomna till Broderskapsrörelsens seminarier den 4 juli.
Vi börjar dagen med att diskutera Gotland som ett energilandskap. Vad kan omställning från olja innebära för Gotlands lantbruk?
Senare under dagen diskuterar vi konflikten i Mellanöstern och möjligheterna för ett svenskt agerande.
Vi avslutar dagen i S:t Nicolairuinen med en föreställning om murar inom och mellan människor.

Kl 10.00 – 12.00
Gotland – energilandskap?
Stefan Edman, utredare
Marianne Samuelsson, landshövding
Svante Runfeldt, Betodlareföreningen
Moderator: Ola Johansson

Kl 14.00-16.00
Mellanöstern – vad gör Sverige?
Om konflikten och möjligheter till svenskt agerande
Gunilla Carlsson, riksdagsldamot (m)
Abdul Saleh Shafi, generaldelegat
Sverker Åström, diplomat, debattör
Moderator: Pär Axel Sahlberg

Kl 20.30 – 21.30 S:t Nicolairuinen
Hearing om freds- och säkerhetspolitik

Kl 22.00 i S:t Nicolairuinen
”Riv murarna! Sanningar, inte halvsanningar”
Romeo och Juliakören från Dramaten, Olof Buckard, Lennart Koskinen m fl.
Arrangeras av Artister för fred och Folke Bernadotte-akademien

Vi håller till i Metodistkyrkan på Adelsgatan 41 i Visby.
Varmt välkomna!

För ytterligare information kontakta gärna
programansvarig Ola Johansson, tele:070 654 47 03 eller
pressekreterare Stina Olsson, 070-616 23 56, stina.olsson@broderskap.se