Broderskap i Almedalen den 5 juli

Välkomna till Broderskapsrörelsens seminarier den 5 juli.
Vi börjar dagen med att diskutera hur muslimer och islam kan finna sin plats i dagens Europa.
Senare under dagen diskuterar vi frivilligorganisationernas roll i flyktingmottagande och integration, tillsammans med bland andra migrationsminister Barbro Holmberg.
På kvällen blir det konsert med Lars Demian.

Kl 10.00 – 12.00
Att vara muslim i Europa - Kan islam få en meningsfull plats?
Helena Benouda Sveriges Muslimska Råd
Tariq Ramadan, professor
Moderator: Peter Weiderud

Kl 14.00-16.00
Vem bryr sig när flyktingen fått uppehållstillstånd?
Kerstin Blomberg. Rädda Barnen
Juan-José Cassis, Länsstyrelsen
Emelia Frennmark, projektledare
Barbro Holmberg, migrationsminister
Moderator: Ola Johansson

kl 20.00
Konsert ”I full frihet”
Lars Demian

Vi håller till i Metodistkyrkan på Adelsgatan 41 i Visby.
Varmt välkomna!

För ytterligare information kontakta gärna
programansvarig Ola Johansson, tele:070 654 47 03 eller
pressekreterare Stina Olsson, 070-616 23 56, stina.olsson@broderskap.se

Medarrangörer: Sveriges muslimska råd och FARR