Broderskap i Almedalen den 6 juli

 Välkomna till Broderskapsrörelsens seminarier den 6 juli.
Vi börjar dagen med att presentera Gunvall Grips rapport om välfärd och utsatthet i dagens Sverige.
Senare under dagen diskuterar vi de politiska fångarnas kamp för frigivning och demokrati i Burma, tillsammans med den frisläppte fången Bo Kyi. I militärjuntans Burma finns 1 200 politiska fångar i fångläger spridda över hela landet.
På kvällen bjuder vi på konsert med Tomas Boström m.fl.

Kl 10.00 – 12.00
Vilka är de utsatta? – perspektiv på svensk välfärd
Ann-Sofi Gauffin, ordf Stopp
Ola Johansson, Broderskapsrörelsen

Kl 14.00-16.00
Fängslad för politisk.
Bo Kyi, frisläppt fånge och ledare för AAPP
(Association for Assistance of political prisoners)
I samarbete med S-studenternas Burmautskott.

kl 20.00
Konsert ”Litet Cohen och litet mer…”
Tomas Boström
Toni Holgersson
Hjalmarssons kvartett


Vi håller till i Metodistkyrkan på Adelsgatan 41 i Visby.
Varmt välkomna!


För ytterligare information kontakta gärna
programansvarig Ola Johansson, tele:070 654 47 03 eller
pressekreterare Stina Olsson, 070-616 23 56, stina.olsson@broderskap.se