Broderskap kräver utbildning för alla

Till socialdemokraterns kongress till helgen finns förslag på att öppna högskolor och universitet för alla världens medborgare. Bra. Men studenter från vissa länder ska betala för sin utbildning.

- Vi anser att rättvisa ska råda och att solidariteten ska vara ledstjärnan i vår utbildningspolitik, säger Pär-Axel Sahlberg, vice ordförande för Broderskapsrörelsen – Sveriges kristna socialdemokrater.

I förslaget sägs att det är viktigt med en internationalisering av de högre läroverken och för att nå detta ska man stimulera högskolor och universitet att inbjuda studenter från andra länder att studera i Sverige.
För att möta den internationella konkurrensen höja kvalitén på våra utbildningar är detta ett steg i rätt riktning.
- Men utvecklingen får inte följa det brittiska exemplet där högskolan kommersialiseras och där plånboken styr, menar Pär-Axel och syftar på de kursavgifter Storbritannien har infört för studier på universitet för alla studenter.

Förslaget till skrivning inför kongressen innehåller texter som innebär att Sverige ska kunna ta ut avgifter för studenter från vissa andra länder, vilket drabbar tredjeland hårt.
– Menar vi allvar med vår vision om internationalisering kan vi inte välja vilka länder vi vill ska ingå i denna vision. Världen ser ut som den gör och alla borde vara välkomna på samma villkor. Vi kan inte fortsätta att dela upp världen i ett A- och ett B- lag, säger Anna Berger Kettner, ordförande för Broderskapsrörelsen.

Både Sverige och Europa måste ta ett större internationellt ansvar för länder utanför EUs gränser, framför allt för de fattiga länderna i Asien och Afrika. Genom det europeiska samarbetet har vi möjlighet att påverka andra länders inställning till att skapa ett internationellt utbildningssystem där alla människor är välkomna, oavsett vilket land man fötts i.
- Vi måste öppna oss för världen och vara ett föredöme för de andra medlemmarna i Europeiska Unionen, menar Pär-Axel och Anna.

Anna Berger Kettner, ordförande Broderskapsrörelsen
Pär-Axel Sahlberg, Riksdagsledamot och vice ordförande i Broderskapsrörelsen
Emilia Winberg, pressekreterare Broderskap 08-54 55 53 32, 070-395 61 00