Broderskap kritiserar försvarsministern

 Broderskapsrörelsen går idag till skarpt angrepp mot försvarsminister Leni Björklund, som öppnat för att svenska truppinsatser utomlands skulle kunna bekostas med biståndsmedel.

- Otroligt dåligt tajmat uttalande, säger Broderskapsrörelsens vice ordförande, Pär Axel Sahlberg, och hänvisar till pågående budgetförhandlingar, riksdagsbehandlingen av regeringes politik för global utveckling.

- Man får inte använda biståndsmedel till svensk trupp. Det är mot reglerna. OECD:s DAC-kriterier är solklara i det här fallet, säger Pär Axel Sahlberg.

Regeringens utvecklingsproposition, som ska behandlas av riksdagen under hösten, föreslår att samstämmigheten mellan departementen ska öka för att minska fattigdomen i världen och främja en rättvis och hållbar global utveckling.

- Syftet med utvecklingspropen kan inte vara att biståndet ska finansiera andra departements verksamhet, menar Pär Axel Sahlberg. Tvärt om måste konsekvensen av propen vara att t.ex. frågan om konflikthantering breddas så att det blir en samsyn. Därför är det bra att försvarsministern så tydligt driver på i förändringsarbetet av den svenska försvarsmakten, säger han.

- Den aviserade ökningen av biståndet är bra. Förvarsministerns uttalande riskerar underminera trovärdigheten i regeringens uttalade mål om ökad samstämmighet och återgången till enprocentsmålet, något som våra medlemmar brinner för, avslutar Pär Axel Sahlberg.