Broderskap kritiskt till (s) valanalys

 – Den analys av socialdemokraternas valförlust som partiets valanalysgrupp idag presenterar är långt ifrån tillräcklig och har missat flera viktiga förklaringar till partiets valförlust, säger Broderskapsrörelsens förbudsordförande Peter Weiderud.

 

– Valanalysen är allt för tunn och måste gå djupare in i analysen kring viktiga samhälls- och värderingsförändringar, samt väljarnas bild av socialdemokraterna som ett gårdagens snarare än framtidens parti.

– Valanalysgruppen har gjort ett gediget arbete, men tar inte hänsyn till att socialdemokraternas väljare idag skiljer sig stort från partiets medlemmar som speglar det gamla industrisamhället, säger Peter Weiderud.

– Deras slutsatser kanske kan leda till valseger år 2010, men om vi inte förmår att förmedla framtidshopp till ungdomar, storstadsbor och välutbildade med vänstersympatier, kan vi aldrig bli ett statsbärande parti i det framtida kunskapssamhället.