Broderskap mot särlagstiftning

Broderskapsrörelsen tar avstånd från Sveriges muslimska förbunds förslag om särlagstiftning för muslimer.

– Alla medborgare ska vara lika inför lagen oavsett religiös tillhörighet, det är en grundläggande rättighet som vi inte är villiga att överge säger Peter Weiderud, ordförande för Broderskapsrörelsen, Sveriges kristna socialdemokrater.


Broderskapsrörelsen har länge tagit avstånd från religiös särlagstiftning.
Det är även vår uppfattning att förslaget om särlagstiftning för muslimer inte förordas av någon större krets muslimer.

Idag finns goda möjligheter för religiösa samfund att ge undervisning och råd vid äktenskap och skilsmässor, och bör inte regleras i lag, och vi anser att det inte finns något behov av särlagstiftning
Broderskapsrörelsen värnar principen i grundläggande frågor som familjerätt och arvslagstiftning där alla behandlas lika inför lagen och lagstiftningen är utformad likadant för alla oavsett kön, etnicitet eller religionstillhörighet.

 

För ytterligare information, kontakta
pressekreterare Stina Olsson, 08-545 553 33, stina.olsson@broderskap.se