Broderskap neutral i eurofrågan

Broderskapsrörelsen håller fast vid sin neutralitet i eurofrågan. Det beslutet togs efter en livlig, men konstruktiv debatt under lördagen vid de kristna socialdemokraterna, som samlats till kongress i Skellefteå 7-10 augusti.
Kongressen menar dock att neutralitet inte är det samma som passivitet, och uppmanar alla delar av rörelsen att aktivt stimulera till debatt och verka för ett högt valdeltagande.

Kongressen valde en ny styrelse och antog uttalanden om Irakkrigets olaglighet, människohandel och Väst Sahara. Kongressen har även antagit ett nytt handlingsprogram, "Ord & handling" och beslutat att utveckla samverkan muslimska socialdemokrater i Sverige.

Det antagna handlingsprogrammet, Ord & handling", betonar tre perspektiv, kärlekens, det internationella och barnens.

Vid kongressen samlades även alla f.d. förbundsordföranden i Broderskapsrörelsen sedan 1967 och mötte Göran Persson, som besökte kongressen. Kongressen gästades också av den internationellt erkände journalisten, Robert Fisk från Independent.

I sina uttalanden uppmanar Broderskapsrörelsen den svenska regeringen:

att i FN:s generalförsamling 2003 tydligt markera sin uppfattning om Irakkrigets illegalitet, för att minska risken för spridningseffekter,

att i utvecklingen av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik motsätta sig alla beslut som innebär att militära insatser kan ske utan mandat i FN:s säkerhetsråd,

att inom EU och FN bekräfta det västsahariska folkets till självbestämmande och verka för att det fortfarande är FN:s fredsplan som är grunden för en lösning genom en fri och rättvis folkomröstning,

att öka de internationella insatserna mot trafficking och att svenska myndigheter, företag och organisationer att utarbeta etiska riktlinjer för uppträdande under resor i tjänsten och utlandstjänstgöring samt att välja att boka porrfria hotell vid sina resor

Den nya förbundsstyrelsen består av Anna Berger Kettner, Stockholm (förbundsordförande); Pär Axel Sahlberg, Kungsbacka (vice förbundsordf); Olle Burell, Stockholm (förbundssekreterare) Peter Weiderud, Genève/Västerås, (VU); Anna-Carin Magnusson, Nässjö, (VU); Agneta Brendt, Hudiksvall (VU); Björn Pernrup, Helsingborg; Ivan Arancibia Silva, Köping; Lotta Gerhardsson, Motala; Eva-Lena Gustavsson, Torsby; Rezene Tesfazion, Uppsala ; Ulf Bjereld, Göteborg; Birgitta Gidblom, Gällivare; Torgerd Jansson, Katrineholm; Johan Marklund, Karlstad.

Läs Anna Berger Kettners öppningstal vid kongressen.