Broderskap om fyra år av krig i Irak

 – Idag är det fyra år sedan den USA-ledda invasionen av Irak inleddes, i strid med folkrätten. Sedan dess beräknas över en halv miljon irakier ha dött till följd av kriget och runt fyra miljoner har tvingats fly, främst till Iraks grannländer. Endast en bråkdel av de irakiska skyddsbehövande har fått en fristad i EU, därför måste nu Sverige och EU ta ett större ansvar för de irakiska flyktingar som söker sig till Europa, säger Broderskapsrörelsens förbudsordförande Peter Weiderud.

 

– Det är en grundläggande rättighet att få söka asyl, och det är Sveriges och EU:s skyldighet att ge de irakiska flyktingarna förutsättningar att göra detta. Vi måste därför hitta sätt för flyktingar att ta sig till EU på lagliga och säkra sätt, som exempelvis genom att utfärda asylvisum för flyktingar från Irak. Idag tvingas de skyddsbehövande i händerna på människosmugglare för att kunna ta sig till Europa.

– Situationen för människorna i Irak försämras och de utsätts dagligen det för grova våldet, etniska motsättningar och övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, säger Peter Weiderud.

– Den dåvarande svenska regeringen var en de tydligaste kritiska rösterna av invasionen. Den nuvarande regeringen har skapat en osäkerhet om var Sverige står. Regeringens otydlighet är allvarlig och försvårar Sveriges möjligheter att bidra till försök att få slut på kriget i Irak och att agera som konstruktiv aktör i andra konfliktområden.

För mer information kontakta pressekreterare Stina Olsson 070-616 23 56, stina.olsson@broderskap.se.