Broderskap önskar kvinnlig partiledare

 – För oss är det ett mycket starkt önskemål att nästa partiordförande blir en kvinna, säger Peter Weiderud, till AiP.

Kristna socialdemokrater, S-kvinnor och SSU är eniga om att nästa partiledare ska vara en kvinna. Alla tre sido-organisationerna har redan diskuterat frågan utförligt i respektive styrelse.


– Partiordföranden måste inte vara en riksdagsledamot. Hittar vi en lösning, där vi har ett väl fungerande samspel med pariordförande utanför riksdagen och gruppledare i riksdagen, då kan det till och med ge vissa fördelar. Då får vi breddat ledarskap som partiet i det här läget kan vara betjänt av.
Han konstaterar samtidigt att en självklar nackdel är att partiordförande då inte har tillgång till riksdagens talarstol, som är viktig för en oppositionsledare.

Peter Weiderud anser att det är för tidigt att nämna några namn, men att det finns flera kvinnor med de egenskaper som är viktiga i det här läget: att kunna skapa ett bra, demokratiskt klimat i rörelsen, att kunna lyfta fram kreativiteten och hjälpa partiet in i en ny tid.
– Partiets förnyelse handlar också om politikens innehåll och hur partiet kan bli mera lyssnande och lyhört för hur det ser ut i samhället.
Han vill se en svensk socialdemokrati, som liksom tidigare, förmår formulera en politik som fångar människorna såväl på samhällets botten som långt in i medelklassen.
– Nu har vi spruckit både i botten och i överkanten.


Artikeln med Peter Weiderud är skriven av Pentti Karppinen och publicerad i Aktuellt i Politiken 20061106