Broderskap öppnar dörren för muslimer

 
Broderskapsrörelsens förbundskongress beslutade idag enhälligt att inrätta ett nätverk för människor med annan tro.

– Detta är ett historiskt beslut för Broderskapsrörelsen, säger förbundsordförande Peter Weiderud. Jag är oerhört glad att en enhällig kongress nu öppnar dörren för muslimer och andra att jobba politiskt tillsammans med oss i Broderskapsrörelsen, detta kommer att berika oss idémässigt och hjälpa partiet att bättre spegla det svenska samhället.


För Abdulkader Habib, aktiv muslimsk Broderskapare, är beslutet ett historiskt steg och visar på att skiljelinjerna i samhället inte går mellan religionerna, utan inom religionerna.
– Som muslimsk socialdemokrat har jag mer gemensamt med kristna socialdemokrater än de inom den muslimska högern, säger Abdulkader Habib. Tro och politik är sammanflätade för många muslimer, därför är beslutet om ett nätverk en viktig nyckel för det viktiga integrationsarbetet vi behöver genomföra, och jag tror att Broderskapsrörelsen är rätt organisation att göra det inom.

– Vi får inte underskatta betydelsen av människors tro, säger vice ordförande Cecilia Dalman – Eek. När vi nu får möjligheten att öppna dörren för människor med annan tro är det en självklarhet att bidra med vår erfarenhet, samtidigt är detta både lärorikt och inspirerande för oss kristna inom Broderskapsrörelsen. Det här handlar om en spännande framväxt av nya folkrörelser och en del av det nya Sverige.