Broderskap öppnar för arbetskrafts-invandring

Broderskap öppnar för arbetskrafts-invandring
 
Efter en lång debatt under lördagsförmiddagen den 30 juli vid Broderskapsrörelsen – Sveriges kristna socialdemokraters kongress i Nyköping beslutade förbundskongressen att gå på förbundsstyrelsens förslag att öppna för arbetskraftsinvandring, reformera asylpolitiken så att fler får stanna på grundval av de ursprungliga asylskälen samt att uppmana regeringen att inom EU utveckla en gemensam och mer solidarisk flyktingpolitik.

Flera motionärer föreslog, i enlighet med kyrkornas Påskupprop, en generell amnesti för apatiska barn och för gömda flyktingar. Förbundskongressen följde förbundsstyrelsens förslag att inte ge upp den individuella prövningen och att varje enskilt barns speciella situation i högre grad måste beaktas i prövningsförfarandet.

/ 050730, kl. 10:41

Presskontakt
Tomas Brundin
0708-30 34 00