Broderskap sa nej till nationellt prov i Åk3

Broderskapsrörelsen sade nej till nationellt prov för 9-åringar
Vi från Broderskapsrörelsen – Sveriges kristna Socialdemokrater är glada över att kongressen tog ett steg i rätt riktning och valde att stryka kravet på nationella för barn i 9år ålder.

Broderskapsrörelsen drev redan vid 2001 års kongress i Västerås på för att utvecklingssamtalet och barnperspektivet skulle genomsyra skolan. Därför såg vi det som en olycklig tillbakagång i och med de förslag som var framtagna till årets partikongress. Dessa frågor behandlades under måndagen och vi från Broderskapsrörelsen pläderade för att inte förslaget om ett nationelltprov för 9-åringar skulle gå genom utan strykas ur riktlinjerna. Omkring detta yrkande var vi inte ensamma. Vi ser det som en framgång för barnperspektivet och en tydlig signal att det skall vara utvecklingssamtalet som är grunden för barnens utveckling och uppföljning i skolan.

För vidare kontakt och information kontakta Cecilia Dalman Eek
Mobil: 070-655 48 59