Broderskapare flitiga i motionsskrivandet

 Hittills har fem motioner inkommit till riksdagen från Broderskapare, och fler är på väg. Många av dem handlar om situationen i tredje världen och hur vi kan underlätta och hjälpa dem att hjälpa sig själva.

1. Skuldlättnad för fattiga länder
Pär Axel Sahlberg med flera efterlyser Sveriges initiativ i att hitta nya mekanismer och koncept för skuldavskrivning.

2. Rapportering av politiken för global utveckling
Pär Axel Sahlberg med flera efterlyser en samlad redogörelse för svensk politik när det gäller handelspolitiken årligen inom ramen för återrapportering av politiken för global utveckling

3. Ökad öppenhet och demokratisering av Valutafonden och Världsbanken
Pär Axel Sahlberg med flera motionerar om att Sverige bör verka för att Valutafonden IMF:s och Världsbankens krav på enskilda länder inte får motverka förankrade fattigdomsstrategier. I motionen efterlyses mer öppenhet och insyn i Valutafonden och Världsbanken samt ett ökat ansvarstagande från demokratiska parlament.

4. Mellanöstern
Pär Axel Sahlberg med flera motionerar om att Sverige bör argumentera för att Israel ska följa sina åtaganden i det handelsavtal som finns mellan Israel och EU. Om detta inte sker bör Sverige verka för att EU suspenderar avtalet.

5. Öppna folkbildningens dörr för nya grupper
Pär Axel Sahlberg med flera motionerar om att regeringen ska beakta behovet av förändringar för att göra fördelningssystemet mellan folkbildningsorganisationerna mer flexibelt och stödjande när nya grupper vill ta upp folkbildningsarbete.

Pär Axel Sahlberg nås på telefon 070-343 94 97

Motionerna finns i sin helhet under verksamhet på www.broderskap.se