Broderskapare ny ordförande i Forum Syd

Broderskaparen och riksdagsledamoten Agneta Brendt (s), från Hudiksvall, valdes idag till ordförande i biståndsorganisationen Forum Syd av ett enhälligt årsmöte.

- Folkrörelserna har en oerhört viktig roll att spela i utformandet av det svenska biståndet och de internationella handelsreglerna, säger Agneta Brendt i kommentar efter valet. Målet är att minska världsfattigdomen med hälften till år 2015.

Forum Syd är en paraplyorganisation som består av 150 medlemsorganisationer och folkrörelser med hundratals miljoner i omsättning t.ex. Broderskapsrörelsen, Lutherhjälpen, Svenska Baptistsamfundet, Diakonia, Unga Örnar och Kristna Fredsrörelsen - och bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i fattiga länder i syd och i Östeuropa och påverkansarbete i Sverige och Europa.

- Det känns som en stor förmån att få leda en så respekterad och stor organisation som Forum Syd, säger Agneta Brendt, men också som en utmaning. Vi lever i en föränderlig värld, präglad av alltmer ömsesidiga beroenden. Folkrörelserna måste därför ständigt söka nya arbetsformer. Det gör Forum Syd, och det hoppas jag att vi ska fortsätta med.

Agneta Brendt har utöver sitt arbete som lärare i Hudiksvall även lång erfarenhet från riksdagen, där hon suttit i Utrikesutskottet sedan 1995. Hon har bred folkörelseförankring, inte minst genom sitt engagemang i Broderskapsrörelsen och i S-kvinnornas förbund, där hon sitter i båda organisationerna styrelser och internationellt råd. Hon är dessutom styrelseledamot i Svenska kommittén för Laos, Vietnam och Kambodja. Agneta Brendts främsta intressen inom biståndet gäller demokrati, mänskliga rättigheter och kvinnors och barns situation.