Broderskapsrörelsen fasar för en borgerlig regim

Tidningen Broderskap hade i förra numret (nr 11) en ledare skriven av Ewa Lindqvist där hon uttryckte åsikter som vi som Kristna Socialdemokrater - Broderskapsrörelsen inte står bakom. Detta tog Dagen den 22 mars fasta på i ett reportage. Men att tidningen Broderskaps gästledarskribent uttrycker en åsikt innebär det inte att det är likställt med vad vi som Kristna Socialdemokrater - Broderskapsrörelsen tycker. Tvärtom, en borgerlig regering vid valet 2006 vore ett hårt bakslag för de frågor som vi driver inom den Kristna Socialdemokratin - Broderskapsrörelsen. I ett vidare perspektiv så skulle ett regimskifte även innebära att dagordningen för samhällsförändringen förändras och kommer att leda till ett exkluderande för de grupper som lever i ett utanförskap, vilket är de grupper som vi som Kristna Socialdemokrater har som utgångspunkt i vårt arbete för ett bättre samhälle. Det är något som vi aldrig kommer att kunna acceptera!

Vi har under de senaste åren bland annat drivit frågan om biståndsmålet på 1%, något som vi har fått igenom och som inte är något som kommer bli långlivat i ett borgerligt styrt Sverige. Vi har också under ett flertal år jobbat med frågan om en humanare kriminalvård, detta för att komma åt själva kärnan till vad som upplevs som en ökad kriminalitet. En borgerligt styrd regering vill föra vårt land in i ett hårdare straffsamhälle, där symtomen behandlas men inte orsaken till problemet, det finner vi helt oacceptabelt och ytterst ansvarslöst!

Vi vill inte se ett samhälle som exkluderar människor på grund av social status eller hur stor inkomst man har. Vi jobbar för att påverka och driva frågor som bygger broar och skapar ett humanare samhälle som präglas av allas lika rätt och lika värde. Det, inte bara ser vi utan vi vet, att med en borgerlig regering så kommer mycket av det arbetet att omöjliggöras, stagnera och försvinna.

Vi tycker inte att Sverige har råd att vakna upp och uppleva ”baksmällan” efter vad en borgerlig regim lyckas åstadkomma med raserade välfärdsstrukturer 2010, vi som land har inte råd med en period av raserande på 4 år. Ett samhälle går fort att rasera men det tar årtionde att bygga upp igen. Det vill vi som Kristna Socialdemokrater – Broderskapsrörelsen motverka till varje pris.

Vi är inte nöjda med allt som sker i dagens samhälle men lösningen på dessa problem som finns runtomkring oss kommer vi aldrig att finna i en borgerlig regering 2006. Utan där vi kan finna den är i en Socialdemokratisk regering som sätter vikten på ett moraliskt och värdebaserat utvecklat samhälle, där det kollektiva ansvaret för vårt gemensamma samhälle fortsättningsvis utvecklas och sättas i centrum.

Vi Kristna Socialdemokrater – Broderskapsrörelsen kommer att fortsätta att jobba för en Socialdemokratisk regering vid valet 2006. Vi kommer att fortsätta med kraft att driva frågorna som tar tillvara på de grupper som lever i utanförskap i vårt svenska samhälle och även globalt i vår gemensamma värld. Vi kommer inte att vika oss i frågan om social empati och ett kollektivt ansvarstagande för vårt samhälle och de som bor i det, det gör vi oavsett om vår fristående tidning har en ledare som säger något annat eller ej!

Samuel Stengård, Förbundssekreterare

____________________

Kontakt: Vid ytterligare frågor kontakta Samuel Stengård - Fröbundssekreterare på samuel@broderskap.se eller Mobil:     070-302 51 75

 


Dokument (öppnas i separat fönster) Adobe Reader krävs.
 nejtillborgerligregering-pressmedelande.pdf (128 kB)