Broderskapsrörelsen vid World Social Forum

 
Broderskapsrörelsen deltar vid World Social Forum (WSF) i Nairobi, Kenya och arrangerar ett seminarium om konfliktlösning och försoning med betoning på situationen i Somalia.

 

Seminariet kommer att samla olika aktörer i konflikten i Somalia för att diskutera och presentera ett konkret förslag till försoning och utveckling i Somalia. Seminariet kommer att ledas av f.d. riksdagsledamoten Joe Frans.

– Situationen i Somalia är ytterst allvarig och måste lösas inom kort, Vattentillgången måste säkras, grundläggande hälsovård måste garanteras och barn måste få möjligheter till skolgång. Detta är vårt moraliska ansvar gentemot det somaliska folket, säger Joe Frans.

Vid WSF kommer Broderskapsrörelsen även att delta och bevaka frågan om enprocentmålet för bistånd och fattigdomsbekämpning, frågor där Sverige tidigare har haft en hög profil. Det är avgörande att frågan diskuteras grundligt under dessa dagar, eftersom världens fattiga inte ska behöva stå tillbaka för exportkrediter och det globala riskkapitalet.

Läs även förbundssekreterare Samuel Stengårds blogg från WSF