Broderskapsrörelsen vill slopa förmögenhetsskatten

Pressmeddelande:


Broderskapsrörelsen (s) vill slopa förmögenhetsskatten Broderskapsrörelsen (s) tar i en rapport upp en rad förslag inom skattepolitiken.

· att tröskeleffekter mellan skatter och bidragsförsörjning bör lösas genom särskilda skattelättnader i låga inkomstlägen för aktiva arbetsinkomster - istället för sänkta försäkringsnivåer och bidrag.
En förebild finns i brittiska Labours s k Tax Credit (se rapportens sid 10-11)

· att förmögenhetsskatten avvecklas som redan gjorts med arvs- och gåvoskatter ( se sid 15).

· att fastighetsskatten behålls som statlig skatt, men med tydligare miljöprofil och med kopplingar till kommunernas behov av investeringar för miljö- och infrastruktur (s 16-17).

· Ett annat förslag är en ”tidsprogressiv” beskattning av kärnkraften dvs högre ju äldre reaktorerna blir (s 17).

· Idrottsrörelsens skatteproblem har på senare tid uppmärksammats. I rapporten betonas att hela frivilligsektorn och utvecklingen av den sociala ekonomin och ideellt arbete hotas om ökade administrativa och ekonomiska belastningar läggs på föreningslivet (sid 21-22).

Rapporten finns att hämta på Broderskapsrörelsens hemsida -
/local/broderskap.se/file/temStandard/broderskapsrorelsensskatterapport.pdf

Med vänliga hälsningar
Broderskapsrörelsen

För ytterligare information eller kommentar - kontakta

Ola Johansson, 08 545 55 335, 070 654 47 03 ola@broderskap.se
Eva-Lena Gustavsson, 0730 30 05 88 eller
Pär Axel Sahlberg, 070 343 94 97