Broderskapsrörelsens Haitiexpert just hemkommen

Efter de senaste dagarnas rapportering från det översvämningsdrabbade Haiti/Dominikanska republiken kan Broderskapsrörelsen meddela att vår internationelle sekreterare Tomas Brundin precis är hemkommen från Haiti där han befunnit sig på internationellt uppdrag.

Tomas är väl insatt i den problematiska situation som Haiti befinner sig i rent politiskt och ekonomiskt då han under två år arbetade för internationella Lutherhjälpen och var stationerad i Haiti. Han återvänder med jämna mellanrum till Haiti för att försöka öka och utveckla dialogen mellan olika aktörer för att nå framsteg när det handlar om mänskliga rättigheter och förbättra folkets situation i Haiti.

Under den kaosartade perioden under februari förekom han i medier och kommenterade den då rådande situationen, bakgrunden till dess uppkomst och de framtidsutsikter som då fanns. Läget i Haiti är återigen kaosartat, denna gång på grund av det i hållande regnet vilket har gett upphov till de enorma översvämningar som drabbar folket mycket hårt. Även detta har en historisk förklaring med botten ibland annat skogsskövling och ekonomiska intressen från ett fåtal.

Haiti kommer att bli högaktuellt igen inom kort. Det är det enda landet i Sydamerika som inte har en fungerande demokrati. Varken militären eller stödtrupperna till den i februari avsatte president Aristide är avväpnade och den 15 juli kommer ett s.k. givarmöte med bland annat Världsbanken. Av den anledningen kan det vara bra att spara Tomas Brundins telefonnummer och mailadress för framtida samarbete.


Tomas Brundin når ni på telefon 0708-30 34 00 eller via mail tomas.brundin@broderskap.se