Den Moderatledda alliansen är vilse utan kompass!

 Broderskapsrörelsen – Sveriges Kristna Socialdemokrater förundras över den anonymitet och den villighet till total eftergift som Kristdemokraterna och de övriga tre skuggpartierna i den Moderatledda fyrklövern uppvisar. Kristdemokraternas tappra försök att klättra upp över bergskanten och göra sig synliga i den Moderatledda fyrklöverns ledare Fredrik Reinfeldts sken faller platt ned. Nu närmast skall fyrklövern göra svamputflykt i den Småländska skogen med Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund som värd. Trevligt och mysigt i sann folkhemsanda.

Men den gemytliga folkhemsandan stannar just vid att vara en uppmålad fasad, Reinfeldt proklamerar förvisso att facket behövs och att de är viktiga, men när det gäller att ta beslut och lägga förslag både i EU parlamentet och i Sverige är de fackliga rättigheterna som strejk- och avtalsrätt som bortblåsta från agendan. Skattesänkningen för låginkomsttagare finns med, men i andra änden finns det med ett vagt löfte till arbetsgivarnas företrädare om att slippa lönehöjningar för dessa grupper i kommande avtalsförhandlingar. Det är således en klasisk höger utjämning, mer till de som redan har. För vem får ta smällen när det kommer till sänkta nivåer i alla våra trygghetssystem? System som byggts upp för att människor skall kunna känna en trygghet i upp och nedgångar i arbetsmarkandskonjekturen. De som får ta smällen är de grupperna som är låginkomsttagare och som skall få sänkt skatt men inte någon löneförhöjning. Det är en grupp som helst inte heller skall ha rätt att sluta avtal eller vidta konfliktåtgärder, det är den generösa verkligheten för låginkomsttagarna som den moderatledda alliansen står för.

Men den verkligt stora knäckfrågan som den Moderatledda fyrklövern helst inte vill lyfta fram är olikheterna i synen på sjukförsäkringssystemet och hela det sociala välfärdssystemet. Där är det inte bara frågan om förhandling utan mera om totalt skilda åsikter, det intressanta är att följa och se hur sugen de övriga partierna i fyrklövern är att få sitta i regeringsställning, är de beredda att utplåna sig själva helt, till förmån för Reinfeldts Moderater. Men framförallt, kommer den Moderatledda fyrklövern att klara den kritiska granskningen över hur deras traditionella förslag i ny förpackning verkligen slår mot de grupper som de säger sig värna om, sjuka, arbetslösa och de som lever i ett utanförskap eller kommer sanningen fram att det handlar om traditionell Borgerlig utjämning, mer till de som redan har. Vårt ansvar från Broderskapsrörelsen och Socialdemokratin är där delat, vi skall presentera våra Socialdemokratiska förslag på långsiktiga lösningar men även belysa hur verkligheten ser ut runt den Moderatledda fyrklöverns förslag.

Det är under den ledningen och förutsättningen som Kristdemokraterna och Göran Hägglund skall samla fyrklövern i svampskogen i Småland. Det är hög tid för Kristdemokraterna och de övriga stödpartierna till Moderaterna att trimma kompassen om de inte skall gå helt vilse i jakten på regeringsmakten.

Broderskapsrörelsen – Sveriges Kristna Socialdemokrater står med en bred lösning och via vårt moderparti Socialdemokraterna driver vi på frågorna om internationell solidaritet, vi lyckades vid Socialdemokraternas partikongress i Västerås 2001 driva genom att 1% av BNI skall gå till biståndsinsatser, något som nu blir verklighet. Vi från Broderskapsrörelsen driver kraftfullt på opinionen för sänkta införselkvoter på alkohol och en bevarad skattenivå på alkohol som säljes i Sverige samt en harmonisering rörande alkoholskatterna i övriga EU. Vi för en offensiv politik där vi med en tydlighet knyter samman Sverige – EU och världen ur perspektivet solidaritet och rättvisa, det är på detta sättet en utjämning skall ske, inte via en snedfördelning mellan fattiga och rika. Det finns endast ett alternativ på en ansvarsfull långsiktigt styre för Sverige och det är en Socialdemokratiskt ledd regering, ett alternativ som präglas av tydlighet, ansvar och långsiktighet.

Samuel Stengård
Förbundssekreterare

Dokument (öppnas i separat fönster)