Det nya prövningsförfarandet

 
Välkomna till heldagsseminarium om förändringarna i svensk asylpolitik och den nya utlänningslagen.

De medverkande kommer att informera och analysera hur den nya asylprocessen fungerar samt hur den påverkar de asylsökande. Vid seminariet kommer även vår rapport om det nya prövningsförfarandet att presenteras.


Tid: Tisdag 16 januari 2007
Plats: Karlstad universitet, sal: 9C206
Medverkande: Företrädare från myndigheter, frivilligorganisationer, samt forskare och asylsökande.

Detta seminarium ingår i projektet ”Ny Asylprocess” med seminarier om asyl och integration på olika orter i Sverige.
Läs mer nedan eller på projektets hemsida www.nyasylprocess.se

Varmt välkomna!

För ytterligare information, kontakta gärna
pressekreterare Stina Olsson, 070-616 23 56, stina.olsson@broderskap.se
eller Emelia Frennmark 08-545 553 35, emelia.frennmark@broderskap.se

Arrangörer:
Broderskapsrörelsen
FARR – Flyktinggruppernas och asylkommittérnas riksråd
Socialdemokratiska studentförbundet

 

PROGRAM

09:00-09:30 Registrering och kaffe

09:30-09:45 Inledning

09:45-10:15 Gina Sharro, jurist, presenterar sin studie om nya asylprocessen

10:15-11:00 Migrationsverket - verkets nya arbetssätt

11:00-11:15 Kaffepaus

11:15-12:00 Migrationsdomstolen, rådmännen Caroline Beck-Friis och Magnus Åhammar - hur arbetar domstolen?

12.00-13:00 Lunch

13:00-14:00 Gregor Noll, professor i folkrätt juridiska fakulteten, Lunds universitet - från humanitära skäl till synnerligen ömmande omständigheter

14:00-14:45 Maria Bexelius, författare till "Kvinnor på flykt" - förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning i den nya utlänningslagen.

14:45-15:00 Kaffepaus

15:00-16:30 Samtal mellan frivilligorganisationer, myndigheter och asylsökande om den nya asylprövningen