Dialog är vägen framåt för Burma

- Munkarna i Burma har öppnat dörren för att folket ska våga visa sitt starka missnöje mot den styrande militärjuntan. Situationen är nu mycket allvarlig, vilket framgår av att militären öppnat eld trots att det betraktas som en oerhörd synd att skada en munk, säger Peter Weiderud, ordförande i Broderskapsrörelsen.

En av de främsta anledningarna till att militären kunna hålla sitt våldsamma grepp om befolkningen är den handel som omvärlden bedriver med Burma. Även svenska vapen används av militärjuntan – det svenska granatgeväret Carl Gustaf finns i Burna, trots garantier mot vidareexport. EU måste på allvar se över sambanden mellan europeiska investeringar i Burma och juntans förmåga att förtrycka folket. Det franska oljebolaget Total oil står t ex ensam för 30 procent av juntans exportintäkter, där även norska staten är storägare. Även flertalet av de svenska bankerna har fonder som investerar i Total.

- Kina är tillsammans med Ryssland och Indien centrala aktörer för att sätta press på militärjuntan och stoppa det blodbad som hotar. EU måste agera med full kraft för att se till att särskilt Kina tar detta ansvar. Kina och EU behöver bjuda in till dialog mellan juntan och oppositionen på kinesisk mark, avslutar Peter Weiderud.