Dialog mot religiös trångsynthet

Dialog mot religiös trångsynthet
 
Broderskapsrörelsen förespråkar dialog och samverkan med muslimska organisationer. Både i Sverige och i världen leder isolering till utanförskap och konflikter.

– Vår ambition är att fortsätta dialogen med muslimska organisationer. Vi kommer att fortsätta arbetet mot islamofobi och religiös trångsynthet, säger Peter Weiderud, ordförande för Broderskapsrörelsen, Sveriges kristna socialdemokrater.

I morgon visar SVT:s Uppdrag granskning del 2 i sin serie om islam i Sverige.
I programmet intervjuas företrädare för Broderskapsrörelsen om sina kontakter med muslimska organisationer i Sverige.

Broderskapsrörelsen har sedan länge kontakt och samverkan med muslimska organisationer i Sverige. Avsikten är att bidra till muslimers integration och motverka växande islamofobiska stämningar.
Ett viktigt mål har också varit att verka för muslimers politiska deltagande, både som väljare och som valda till politiska uppdrag.

Broderskapsrörelsens samarbete med muslimska organisationer har spelat en viktig roll genom seminarier där betydelsefulla frågor som samhällsansvar, kvinnors rättigheter och demokrati diskuterats. Dialogen begränsas inte till muslimska organisationer. Broderskapsrörelsen har exempelvis tillsammans med judiska och muslimska organisationer sökt lösningar på kosher-halalslaktfrågan.

Dialogen har lett till ökat samförstånd i flera frågor och samtidigt tydliggjort att det finns hot om isolering och trångsynthet som måste ägnas större uppmärksamhet.

Vi behöver en uppriktig dialog om religion och politik i dagens samhälle.


För ytterligare information, kontakta
pressekreterare Stina Olsson, 08-545 553 33, stina.olsson@broderskap.se


Läs mer om Broderskaps samarbete med muslimska organisationer:

 

Dokument (öppnas i separat fönster)  
 Rapport om delaktighet....doc (74 kB)  
 Skrivelse förbundskongress.doc (50 kB)