Dialogen är en tillgång för kristna vänstern

Dialogen är en tillgång för kristna vänstern
 
Broderskapsrörelsen grundades 1928 som ett resultat av starka motsättningar mellan kyrka och arbetarrörelsen. För broderskaparna fanns det inte något motsatsförhållande mellan religion och socialism, utan man identifierade sig som kristna socialdemokrater.


Broderskapsrörelsens arbete har genom åren bidragit till att påverka kristenheten till ökat samhällsansvar samt påverka arbetarrörelsen i synen på kyrkan och kristendomen.

Broderskaps ställning inom det socialdemokratiska partiet är avsevärt annorlunda idag när både vår partiledare och LO:s ordförande talar öppet om sin kristna tro, och vi har fler broderskapare i regering och riksdag än någonsin tidigare. Identiteten kristen socialdemokrat är inte lika motsägelsefull idag som tidigare.

Idag verkar Broderskap i en tid då vi gått från monokulturellt till mångkulturellt samhälle och från sekulärt till postsekulärt samhälle.

Vi ser idag hur ”nya” religiösa grupper som muslimska församlingar upplever samma problem som kristna socialdemokrater gjorde 1928. Många muslimer i Sverige har svårigheter att länka samman sin tro med sitt övriga samhällsengagemang.

Dagens samhällhällsfrågor är därför annorlunda, och vi måste i varje tid fundera över vad som är vår viktigaste funktion och uppgift.

Broderskapsrörelsens roll är att vara ett uttryck för kristen vänster i vårt land, att vara en integrerad del av arbetarrörelsen, men också rotad i den kristna ekumeniska rörelsen. Den kristna vänstern utmärks av ett nyfiket sanningssökande, och då blir dialog med andra religioner och oliktänkande en tillgång.

Broderskapsrörelsen har många positiva erfarenheter av dialog och samarbete med muslimer, som exempel kan jag nämna broderskaparna i Umeå och deras viktiga insats. I Umeå planerar man att göra något så unikt som att bygga världens nordligaste moské med Svenska kyrkan som närmsta granne.

Broderskapsrörelsen i Umeå har varit en viktig brobyggare som möjliggjort dialog och möten mellan olika intressen. Möjligheten för muslimska, kristna och kommunala företrädare att träffas och diskutera integration, religion och värderingar med övriga Ume-bor, har gjort att moskébygget till något välkommet i Umeå.

Broderskapsrörelsen har länge haft goda kontakter med muslimska organisationer i Sverige. Vi samarbetar utifrån övertygelsen att det behövs en politik som minskar utanförskapet i samhället. Vi söker dialogen som en metod när konflikter hotar att fördjupa motsättningarna. Dialog behövs för att komma till rätta med missuppfattningar och för att bidra till integration i samhälle och politik. Om vi undviker eller vägrar föra dialog med oliktänkande, finns alltid risken att vi medverkar till extremism och islamofobi, snarare än motverkar den.

Broderskapsrörelsen är den kristna vänstern i Sverige, och vår politiska huvudmotståndare är den kristna högern. Den kristna högern ser sanningen som något exklusivt som de själva erövrat och ängsligt vill skydda mot alla utmaningar. För den kristna högern blir dialog och det annorlunda ett hot.

Vi inom den kristna vänstern ser vi sanningen som något bara Gud äger till fullo, och vår uppgift är att söka. Vårt nyfikna sanningssökande gör dialog med andra religioner och oliktänkande till en tillgång för oss, och bidrar till att påverka kristenheten i Sverige till en progressiv samhällskraft.

Peter Weiderud
Förbundsordförande Sveriges kristna socialdemokraterna
Publicerat i Tidningen Broderskap 2006-04-20