En kvinna som s-ledare är ett måste

Vi förväntar oss att någon av de kvinnliga kandidaterna väljs till partiordförande, skriver förbundsordförande Peter Weiderud och övriga ledande representanter för socialdemokraternas organisationer på DN-debatt.

 Efter ett historiskt valnederlag är det så dags att tänka om och tänka nytt. Tid för självreflektion och analys. Vi menar att en av våra viktigaste uppgifter är att tvätta bort stämpeln som säger att socialdemokraterna är ett grabbigt och förlegat parti. För att åter vinna väljarnas förtroende måste det bli tydligt att socialdemokraterna är ett modernt parti.

Vi är trygga i våra idéer samtidigt som vi vågar tänka nytt. Vi ska ännu tydligare visa att socialdemokratin inte består av gubbar i stängda rum utan av engagerade människor av alla sorter som med liv och lust slåss för det vi tror på. Vi gör det dessutom i en bred folkrörelse som präglas av öppenhet och demokrati. Att välja en kvinna till socialdemokratisk partiledare på kongressen i mars är ett sätt att bekräfta för oss själva och visa väljarna allt detta.

Vi vet att socialdemokratiska arbetarepartiet är Sveriges enda arbetareparti. Vi vet att merparten av Sveriges arbetare är kvinnor och att en majoritet av de som röstar på socialdemokraterna är kvinnor. Socialdemokraterna är helt enkelt ett kvinnoparti. Vi frågar oss hur socialdemokraterna ska kunna vara trovärdiga i jämställdhetsdebatten och trovärdiga inför alla kvinnliga väljare och medlemmar om vi inte nu släpper fram en kvinna hela vägen fram till partiledarposten.

Socialdemokratin har under sin mångåriga historia aldrig haft en kvinna som partiledare. Nu är det dags. Vår rörelse har många olika ansikten; svarta och vita, unga och gamla och kvinnor och män. Det är orimligt att socialdemokratins ansikte utåt alltid ska vara en vit medelålders man. Socialdemokratin ska visa att alla medlemmar i vårt parti har lika värde och har samma chans att bli en del av den yttersta makten i partiet. Om vi återigen väljer en man till partiledare kan de kvinnliga partimedlemmarna med fog fråga sig om de i praktiken är lika valbara som de manliga medlemmarna.

Aldrig har det funnits så många goda partiledarkandidater som är kvinnor. Tolv år i regeringsställning med varannan damernas har skapat många kvinnliga ledare. Nu finns det värdiga kandidater som är kvinnor och har gedigen såväl som varierande bakgrund. De har erfarenheter från kommunpolitiken, från riksdagsarbetet, från det fackliga arbetet, från EU och från regeringsarbetet. Det är kvinnor med många års erfarenhet från det socialdemokratiska partiet och dess sidoorganisationer. Det är kvinnor som har varit partidistriktsordförande och som har suttit i partistyrelsen. Det är kvinnor med stora kontaktnät och bred förankring i den socialdemokratiska arbetarrörelsen. Oavsett vad valberedningen letar efter för meriter så finns det värdiga kandidater som uppfyller kraven och också är kvinnor!

Trots dessa avgörande och självklara argument finns det de inom socialdemokraterna som inte kommer att arbeta för en kvinna som nästa partiledare. Redan börjar det mumlas slitna argument om att det inte finns någon kvinnlig kandidat som har den rätta profilen, den rätta erfarenheten eller det rätta stödet. Snart kommer detta mummel att höjas till högljudda men ack så inlindade ursäkter och bortförklaringar till varför endast en man kan komma på fråga.

Vi vill med denna artikel "mota Olle i grind" med ett tydligt budskap. De kvinnliga kandidaterna finns och vi förväntar oss att någon av dem väljs! Den enkla sanningen är att det enda som nu saknas för att en kvinna ska bli vald till partiledare är mod. Vi vet att socialdemokratin har viljan och förmågan. Låt oss nu också visa att vi har modet och handlingskraften.

Den 21 oktober håller socialdemokraterna förtroenderåd. Då utses den valberedning som ska föreslå en ny partiledare till kongressen i mars 2007. Den valberedningens viktigaste uppgift blir att hitta en kvinna till uppgiften att leda det socialdemokratiska partiet.

Det skulle vara den tydligaste symbolen för att vi lämnar det grabbiga och förlegade bakom oss och träder in i framtiden med den förnyade röst vi behöver. Låt oss välja en kvinna till partiledare för socialdemokratins framtids skull. En kvinna som socialdemokratisk partiledare är ett måste!

Peter Weiderud
förbundsordförande, Broderskapsrörelsen
Nalin Pekgul
förbundsordförande, Socialdemokratiska kvinnoförbundet
Mattias Vepsä
förbundssekreterare, Socialdemokratiska ungdomsförbundet
Magdalena Streijffert
förbundsordförande, Socialdemokratiska studentförbundet
Anna Schönbeck
vice ordförande, Unga S-kvinnor Rebella

 

Publicerad i DN 2006-10-17