En ny Afrikapolitik

Pressmeddelande


En ny Afrika politik – om detta fattade riksdagen igår ett beslut om, detta på förslag av Joe Frans (s), Broderskapare och Riksdagsledamot från Stockholm stad.

Detta beslut är en framgång för Sveriges kristna socialdemokrater - Broderskapsrörelsen, som vid sin förbundskongress i Nyköping antog denna motion som sin egen.

Riksdagen fattade igåre ett beslut om att en ny Afrika politik ska tas fram. Detta sker på förslag av Broderskaparen och riksdagsledamot Joe Frans (s). Beslutet idag är ett resultat av en motion på temat som Joe Frans skrev under allmänna motionstiden.

- Beslutet är oerhört glädjande! Jag har arbetat länge för detta. Att riksdagen skulle anta en ny Afrika politik var ett av mina mål när jag påbörjade uppdraget som Riksdagsledamot, säger Joe Frans (s).

- De förändringar som har ägt rum i Afrika sedan slutet av 1990-talet, tillsammans med EU:s och andra internationella åtaganden om ökade biståndsinsatser i Afrika, motiverar nu att regeringen presenterar en ny Afrikastrategi för Riksdagen, säger Joe Frans.

- Det snabba händelseförloppet i Afrika kräver en flexibilitet i förhållningssättet, avslutar Joe Frans (s).

Vill du läsa motionen i sin helhet gå då in på följande länk:
Motion om en förnyad Afrika Politik

För mer information kontakta Joe Frans på e-post: joe.frans@riksdagen.se eller mobil: 070-200 95 22