En olycka om ’Konflikt’ läggs ned

Beslutet att lägga ned utrikesmagasinet ”Konflikt” måste omprövas av Sveriges Radios ledning. Det är det enda radioprogram som rör sig i gränslandet mellan traditionell utrikesjournalistik och kultur, skriver Peter Weiderud tillsammans med 50 kända diplomater, forskare och författare på DN-debatt.

Vi har med djup oro tagit del av Sveriges Radios lednings beslut att från sommaren 2007 lägga ner utrikesmagasinet "Konflikt". "Konflikt" är det enda program i Sveriges Radios programtablå som fokuserar på fördjupad utrikesjournalistik.

Det har funnits under jämförelsevis kort tid, men har etablerat sig som en av de mest högkvalitativa källorna till utrikespolitisk kunskap i Sverige för en bred allmänhet.
"Konflikt" värnar om det långa radioreportaget.

Det är det enda program där en hel timme kan ägnas åt en fördjupad diskussion av ett enda ämne, ett program som vinnlägger sig om att låta de berörda i en utrikespolitisk fråga själva komma till tals, som strävar efter att låta olika perspektiv brytas mot varandra och som i det syftet konsekvent intervjuar ledande utländska intellektuella, författare, journalister och politiker om världshändelserna.

Detta är ett ytterst värdefullt komplement till korrespondenternas rapportering och kan inte ersättas av denna.
"Konflikt" är värd en eloge inte minst för sitt mod att våga kliva in i medieskuggan och göra program om länder, regioner och problemkomplex som inte står på förstasidorna som Algeriet, Kongo och Västsahara.

Vi har med glädje noterat att programmet breddat sig från ett fokus på Mellanöstern till att också ta upp andra väsentliga frågor som Kinas ekonomiska expansion i världen, kriget om oljan, arbetsmigrationen i världen, traffickingfrågan med mera. Programmet har enligt vad vi erfarit höjt sina lyssnarsiffror avsevärt och är i dag ett av P1:s mest avlyssnade program.

Det är i dag en kliché att säga att säkerhetsbegreppet breddats sedan det kalla kriget. Ekonomi, miljö, migration är i dag kritiska komponenter i vår säkerhet. Allt hänger ihop. Fler och fler uppmärksammar vikten av "kampen om idéerna" i strävan att bekämpa den internationella terrorismen.

"Konflikt" är det enda av Sveriges Radios program som rör sig i gränslandet mellan traditionell utrikesjournalistik och kultur, ett gränsland som blir allt viktigare att utforska.

Att lägga ner "Konflikt" vore en olycka, intellektuellt och demokratiskt. Vi behöver snarare mer av den högkvalitativa, reflekterande utrikespolitiska journalistik som programmet representerar. Ompröva beslutet att lägga ner "Konflikt"!

Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet, Ronny Ambjörnsson, professor emeritus i idéhistoria, Hesham Bahari, förläggare, Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet, Anders Bjurner, ambassadör, chef för enheten för europeisk säkerhetspolitik, UD, Ove Bring, professor i internationell rätt, Försvarshögskolan, Gudrun Dahl, professor i socialantropologi, Stockholms universitet, Sten De Geer, advokat, Rolf Ekéus, ambassadör, OSSE:s högkommissarie för minoriteter, Kjell
Espmark, författare, ledamot av Svenska Akademien, Marika Fahlén, ambassadör och samordnare för Afrikas Horn, UD, Mohammad Fazlhashemi, docent i idéhistoria, Umeå universitet, Janne Flyghed, professor kriminologi, Stockholms universitet, Marianne Goldman, dramatiker, Kerstin Grebäck, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna, Ulla Gudmundson, analyschef, UD, Sverker Gustavsson, professor i statskunskap, Uppsala universitet, Maja Hagerman, författare och vetenskapsjournalist, Jan Hallenberg, professor, Försvarshögskolan, Catherine von Heidenstam, protokollchef, UD, Jan Henningsson, direktör, Svenska Institutet i Alexandria, Steen Hohwu-Christensen, ambassadör, UD, bo Huldt, professor i säkerhetspolitik med strategi, Försvarshögskolan, Masako Ikegami, chef, Centrum för Stillahavsasienstudier, Stockholms universitet, Marie Jacobsson, folkrättsrådgivare, UD, Ingmar Karlsson, generalkonsul, Istanbul
Olof Kleberg, fd chefredaktör Västerbottens-Kuriren Beth Laurin, konstnär, Monica Lauritzen, docent, radioproducent, Rebecka Lettevall,
forskningsledare, Södertörns högskola, Sven-Eric Liedman, professor i idéhistoria, Göteborgs universitet, Henrik Liljegren, f d ambassadör, Rawia Morra, författare, Carin Norberg, chef, Nordiska Afrikainstitutet, Magnus Norell, forskare i internationell terrorism och försvars- och säkerhetspolitik i Mellanöstern, Försvarets forskningsinstitut, Mohamed Omar, chefredaktör, tidskriften Minaret, Nalin Pekgul, ordförande, Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, Erik Pierre, fd ambassadör, Bi Puranen, generalsekreterare, World Values Survey, Tomas Ries, direktör, Utrikespolitiska Institutet, Stefan Ring, överstelöjtnant, Försvarshögskolan, Anita Theorell, fil dr, Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet, Peter Weiderud, ordförande i Broderskapsrörelsen, Pål Wrange, folkrättsrådgivare, UD, Christian Åhlund, generalsekreterare, International Legal Assistance Consortium (ILAC), Carl Johan Åberg, fd statssekreterare I UD, Gunilla ÅBerg, fd sjukvårdsdirektör, Karin Ådahl, direktör, Svenska Institutet I Istanbul, Sverker Åström, fd kabinettssekreterare

Publicerad i DN 2006-09-21