Evert Svensson 80 år

Evert Svensson 80 år! Vi tror att många i Broderskapsrörelsen, inom arbetarrörelsen och i andra delar av Folkrörelse-Sverige vill träffa Evert när han nu i juni fyller 80 år!

Välkommen till en mottagning i Broderskapsrörelsens lokaler Kungsholmsgatan 8, Stockholm Fredag 17 juni kl 15 - 17 Vi är tacksamma för besked i förväg om du kommer.

Anmälan görs till Maarit Kuivalainen, Ola Johansson eller någon annan på Broderskaps expedition. Tel 08 545 55 330 eller mail ola@broderskap.se

Den som vill kan gratulera Evert med en gåva till Broderskapsfonden Pg 756 23-9 - ange Evert Svensson 80 år

PS - Everts födelsedag är den 16 juni - den dagen finns jubilaren i hemsnickrade stugan utanför Marsstrand.