FN måste stoppa Israels övervåld i Gaza

FN måste stoppa Israels övervåld i Gaza
 
– FN säkerhetsråd måste nu gå från ord till handling för att stoppa Israels systematiska övervåld och kollektiva bestraffningar i Gaza, säger Broderskapsrörelsens ordförande Peter Weiderud i en kommentar till den senaste upptrappningen av den militära operation mot Gaza som Israel inledde 25 juni 2006.

Massakern på 19 civila palestinier igår är inte konsekvensen av en missriktad granatbeskjutning, utan en följd av en överdriven tilltro på att militära medel och arroganta politiska diktat kan användas i en situation där bara förhandlingar och dialog kan erbjuda fred.

Trots det kraftigt ökade våldet och den katastrofala humanitära situationen har Kvartetten, bestående av FN, EU, USA och Ryssland, varit handlingsförlamad. FN:s säkerhetsråds inbjudan av FN:s medlemsländer till ett öppet möte om Mellanöstern är inte tillräckligt. FN Säkerhetsråd har ännu inte antagit någon resolution som kan garantera civilbefolkningen skydd och återskapa fred i regionen.

Den svenska regeringen måste nu ta initiativ framför allt inom EU. Regeringen bör verka för att EU suspenderar sitt handelsavtal med Israel eftersom landet bryter mot reglerna om mänskliga rättigheter är uppställda för avtalet, dvs. så länge Israel bryter mot mänskliga rättigheter. EU:s passiva roll i Kvartetten i kombination med den misslyckade isoleringspolitiken av den valda palestinska regeringen blir alltmer genant och destruktivt i relation till utvecklingen i regionen. Alla parter i konflikten, Israel, den palestinska myndigheten och ickestatliga aktörer har ett ansvar för att respektera folkrätten, skydda civilbefolkningen och se till att inte konflikten upptrappas.

För ytterligare information, kontakta gärna
pressekreterare Stina Olsson, 070-616 23 56, stina.olsson@broderskap.se