Fel att neka Hamaspolitiker visum

Sveriges kristna socialdemokrater - Broderskapsrörelsen, beklagar att Hamaspolitikern Mazen el-Sheikh nekas visum till Sverige efter att ett annat Schengenland sagt nej till hans ansökan.

– Beslutet är mycket olyckligt och det visar på bristen på samsyn inom EU angående Mellanösternkonflikten och Hamas, säger Ulf Bjereld, Broderskapsrörelsen.


Visum till Schengen bör föregås av en individuell prövning, där kriminellt belastade personer inom Hamas naturligtvis bör nekas visum. Genom att neka el-Sheikh visum finns det en risk för att det etableras en praxis av generellt visumförbud till Hamaspolitiker.

Det är angeläget att EU har en konsekvent policy med individuell prövning för utfärdandet av visum, både för EU:s trovärdighet som institution och som aktör vid försöken till fred i Mellanöstern.

Beslutet innebär även en allvarlig isolering av Hamasrepresentanter och förhindrar initiativ till dialog och konfliktlösning inom regionen, vilket var avsikten med el-Sheikhs besök i Sverige.

En isolering av Hamas riskerar inte bara att öka spänningarna och den sociala nöden i det palestinska samhället, utan också att försvaga de pragmatiska krafter inom Hamas som kan tänka sig politiska kompromisser för att nå fred.
Broderskapsrörelsen förutsätter därför att Sverige inom EU aktivt arbetar för en linje som främjar en kritisk dialog och inte isolering.


För ytterligare information, kontakta gärna
pressekreterare Stina Olsson, 070-616 23 56, stina.olsson@broderskap.se